750
K+

Daily
Active Users

800
+

Enterprise
Customers

No1

Market share
In Business IM Korea

6
+

ASIA countries
Use UCWORKS

100
%

Interfaced with
Major Global IP-PBX

750
K+

Daily
Active Users

800
+

Enterprise
Customers

No1

Market share
In Business IM Korea

6
+

ASIA countries
Use UCWORKS

100
%

Interfaced with
Major Global IP-PBX

UCM brings all your communication together.

Hãy quy tụ tất cả các thành viên của quý công ty vào Communication theo thời gian thực bằng UCWORKS.
Thông qua sơ đồ tổ chức, các nhân viên có thể hợp tác thực sự thông qua trạng thái trực
tuyến của nhân viên, tin nhắn thời gian thực, trò chuyện thời gian thực, chia sẻ file, chia sẻ màn
hình từ xa, Voice/Face Talk, chia sẻ cộng tác dựa trên kênh cộng tác, thông báo push theo thời

Communication được tối ưu hóa cho công việc kinh doanh

Không giống như Messenger dịch vụ, UCM cung cấp các tính năng
được tối ưu hóa cho công việc kinh doanh.
Không chỉ cung cấp UI/UX tương đương với các thành viên gắn bó
dịch vụ thông thường, chúng tôi xin mời quý khách trải nghiệm sự
tăng năng suất công việc đáng kinh ngạc của quý công ty thông qua
dịch vụ đặc thù dành cho công việc.

750K + người dùng, hơn 800 công ty và viện công
cộng và 6 quốc gia ASIA hợp tác trong UCWORKS