750
K+

Daily
Active Users

800
+

Enterprise
Customers

No1

Market share
In Business IM Korea

6
+

ASIA countries
Use UCWORKS

100
%

Interfaced with
Major Global IP-PBX

750
K+

Daily
Active Users

800
+

Enterprise
Customers

No1

Market share
In Business IM Korea

6
+

ASIA countries
Use UCWORKS

100
%

Interfaced with
Major Global IP-PBX

UCM brings all your communication together.

ใช้ UCWORKS รวมพนักงานทุกท่านของบริษัทของท่านและคุยแบบเรียลไทม์
ด้วยโครงสร้างบริษัท สามารถเชื่อมต่อระบบต่างๆ เช่น ออนไลน์/ออฟไลน์ของพนักงาน,
ส่งข้อความแบบเรียลไทม์, คุยแบบเรียลไทม์, แชร์ไฟล์, แชร์ภาพระยะไกล, วอยซ์ทอล์ก/เฟสทอล์ก,
แชร์งานตามช่องเกี่ยวกับงาน, แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบบ Legacy และอื่นๆ

ช่องคอมมูนิเคชั่นพิเศษสำหรับงานธุรกิจ

UCM มีประสิทธิภาพพิเสษสำหรับการทำงานธุรกิจที่ไม่มีในแอปพลิเคชั่นแชททั่วไป
นอกจากทางเรามอบ UI/UX เท่าคุณภาพของแอปพลิเคชั่นแชททั่วไป
มีบริการพิเศษสำหรับการทำงานต่างๆ เพื่อให้ท่านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

750K+ users , 800+ Companies and public institutes
and 6 ASIA countries collaborate in UCWORKS